ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡିକ

FAQ

ପ୍ରାୟତଃ ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ

ପ୍ର: ନମୁନା ଦେୟ କେତେ?

A cost ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ଲସ୍ ନମୁନା ଉପରେ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ |ସାଧାରଣତ ,, ଡିଜାଇନ୍ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ 100 $ / ଅଟେ |ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଡର ପରିମାଣ 10,000 ଡଲାରରୁ ଅଧିକ, ନମୁନା ଫି ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ |

ପ୍ର: ଯଦି ମୁଁ ମୋର ନିଜସ୍ୱ ନମୁନା ତୁମକୁ ପଠାଏ, ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ନମୁନାକୁ ନକଲ କର, ମୁଁ ନମୁନା ଦେୟ ଦେବି କି?

A : ନା, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ହେବ |

ପ୍ର: କମ୍ପାନୀର ଆବଶ୍ୟକତା, ଦୋକାନ ବଜାରର ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପର୍ବ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ଖେଳନା ତିଆରି କରନ୍ତି କି?

A : ହଁ, ଅବଶ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା |ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ଉପରେ ଆଧାର କରି କଷ୍ଟମ୍ କରିପାରିବା ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ତେବେ ଆମର ଅଭିଜ୍ଞ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବା |

ପ୍ର: ଯଦି ମୁଁ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲାବେଳେ ନମୁନାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ କି?

ଉ: ଅବଶ୍ୟ, ତୁମେ ଏହାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନକରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏହାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବୁ |

ପ୍ର: ନମୁନା ମାଲ ପରିବହନ ବିଷୟରେ କିପରି?

ଉ: ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ମାଲ ସଂଗ୍ରହକୁ ବାଛିପାରିବେ, ଯଦି ନୁହେଁ, ଆପଣ ନମୁନା ଫି ସହିତ ଏକତ୍ର ମାଲ ପରିବହନ କରିପାରିବେ |

ପ୍ର: ଆପଣ ନମୁନା ଫି କାହିଁକି ଚାର୍ଜ କରନ୍ତି?

ଉ: ତୁମର କଷ୍ଟୋମାଇଜଡ୍ ଡିଜାଇନ୍ ପାଇଁ ଆମକୁ ସାମଗ୍ରୀ ଅର୍ଡର କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆମକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ଏମ୍ବ୍ରୋଡୋରୀ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଆମ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ଦରମା ଦେବାକୁ ପଡିବ |ଥରେ ଆପଣ ନମୁନା ଫି ପ pay ଠ କଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଚୁକ୍ତି ଅଛି;ଆମେ ତୁମର ନମୁନା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ take ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ "ଠିକ୍, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ" ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ |

ପ୍ର: ନମୁନା ମୂଲ୍ୟ ଫେରସ୍ତ

ଉ: ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଡର ପରିମାଣ 10,000 ଡଲାରରୁ ଅଧିକ, ନମୁନା ଫି ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ |

ପ୍ର: ମାଗଣା ନମୁନା କିପରି ପାଇପାରିବେ?

ଉ: ଯେତେବେଳେ ଆମର ବାଣିଜ୍ୟର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ 200,000 ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚେ, ତୁମେ ଆମର ଭିଆଇପି ଗ୍ରାହକ ହେବ |ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ନମୁନା ମାଗଣା ହେବ;ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନମୁନା ସମୟ ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ କମ୍ ହେବ |

ପ୍ର: ନମୁନା ସମୟ କ’ଣ?

ଉ: ବିଭିନ୍ନ ନମୁନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା 3-7 ଦିନ ଅଟେ |ଯଦି ତୁମେ ତୁରନ୍ତ ନମୁନା ଚାହୁଁଛ, ଏହା ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରିବ |

ପ୍ର: ଯଦି ମୁଁ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲାବେଳେ ନମୁନାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ କି?

ଉ: ଅବଶ୍ୟ, ତୁମେ ଏହାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନକରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏହାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବୁ |

ପ୍ର: ମୁଁ କିପରି ମୋର ନମୁନା କ୍ରମକୁ ଟ୍ରାକିଂ କରିବି?

ଉ: ଦୟାକରି ଆମର ବିକ୍ରେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଦୟାକରି ସିଧାସଳଖ ଆମର ସିଇଓଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |

ପ୍ର: ମୁଁ ଅନ୍ତିମ ମୂଲ୍ୟ କେବେ ପାଇବି?

ଉ: ନମୁନା ସମାପ୍ତ ହେବା ମାତ୍ରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ତିମ ମୂଲ୍ୟ ଦେବୁ |କିନ୍ତୁ ନମୁନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ରେଫରେନ୍ସ ମୂଲ୍ୟ ଦେବୁ |


ଆମର ସମ୍ବାଦ ଚିଠି କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ |

ଆମର ଉତ୍ପାଦ କିମ୍ବା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ, ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆମକୁ ଛାଡିଦିଅ ଏବଂ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବୁ |

ଆମକୁ ଅନୁସରଣ କର |

ଆମର ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ |
  • sns03
  • sns05
  • sns01
  • sns02