ପ୍ଲସ୍ ଖେଳନା ଲିଙ୍ଗ ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ପୁଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବାର ଅଧିକାର ଅଛି |

ଅନେକ ପିତାମାତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିଠି ପଚାରିଥାଏ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପୁଅମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଖେଳନା ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ପୁଅ ଖେଳନା କାର କିମ୍ବା ଖେଳନା ବନ୍ଧୁକ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି |ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ କି?

ପ୍ଲସ୍ ଖେଳନା ଲିଙ୍ଗ ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ପୁଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବାର ଅଧିକାର ଅଛି (1)

ବାସ୍ତବରେ, ପ୍ରତିବର୍ଷ, ଡଲ୍ ମାଷ୍ଟରମାନେ ଏହିପରି ଚିନ୍ତା ବିଷୟରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ |ପ୍ଲସ୍ ଖେଳନା ଏବଂ ଡଲ୍ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ପୁଅମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ବ୍ୟତୀତ, ସେମାନେ ନିଜ daughters ିଅମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖେଳନା କାର ଏବଂ ଖେଳନା ବନ୍ଧୁକ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ବୋଲି ପଚାରନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ |କଳହ କର ନାହିଁ!

ତୁମର ଭାବନାରେ, ସୁନ୍ଦର ଖେଳନା ଯେପରିକି ଡଲ୍ ଏବଂ ପ୍ଲସ୍ ଖେଳନା girls ିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ପୁଅମାନେ କାର୍ ମଡେଲ୍ ପରି ଅଧିକ କଠିନ ଖେଳନା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି |ସେହି ସମୟରେ, ଗୋଲାପୀ ଖେଳନା ସାଧାରଣତ girls girls ିଅମାନଙ୍କର ଖେଳନା ହୋଇଥିବାବେଳେ ନୀଳ ଖେଳନା ସାଧାରଣତ boys ବାଳକ ଖେଳନା ଇତ୍ୟାଦି | ଶେଷରେ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳନା ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କି?

ଭୁଲ, ଭୁଲ!ବାସ୍ତବରେ, ତିନି ବର୍ଷ ବୟସ ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ଖେଳନା ଲିଙ୍ଗ ନିରପେକ୍ଷ!ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଛୋଟ, ସେମାନଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କ clear ଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁ understanding ାମଣା ନାହିଁ |ସେମାନଙ୍କ ଦୁନିଆରେ ଖେଳନା ବିଚାର କରିବାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାନଦଣ୍ଡ ଅଛି - ଅର୍ଥାତ୍ ମଜା!

ପ୍ଲସ୍ ଖେଳନା ଲିଙ୍ଗ ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ପୁଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବାର ଅଧିକାର ଅଛି (2)

ଯଦି ପିତାମାତା ଏହି ସମୟରେ ଅକାଳରେ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଶିଶୁର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରେ |ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁଟି ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ହେବ, ପିଲାମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲିଙ୍ଗ ବୁ to ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ପୁଅମାନେ ଡଲ୍ ସହିତ ଖେଳି ପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ girls ିଅମାନେ କାର ସହିତ ଖେଳି ପାରିବେ ନାହିଁ!ଖେଳନା ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ “ମଜା” ଏବଂ “ନିରାପଦ” ତଥାପି ଆମର ସଠିକ୍ ମାନଦଣ୍ଡ |

ଆପଣ ଖେଳନା ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି?ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳନାକୁ କେବଳ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ: ବଲ୍, କାର୍, ଡଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବର୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ better କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁ understand ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା |ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖେଳନା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଲିଙ୍ଗର ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ!

ସାଧାରଣତ ,, ଖେଳନା ଲିଙ୍ଗ-ନିରପେକ୍ଷ, ଏବଂ ଆମେ ବୟସ୍କ ସମାଜର ଆଦର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଖେଳନାକୁ ବିଚାର କରିପାରିବୁ ନାହିଁ!ଶେଷରେ, ମାଷ୍ଟର ଡଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କାମନା କରୁଛି |


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଜାନୁଆରୀ -13-2023 |

ଆମର ସମ୍ବାଦ ଚିଠି କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ |

ଆମର ଉତ୍ପାଦ କିମ୍ବା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ, ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆମକୁ ଛାଡିଦିଅ ଏବଂ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବୁ |

ଆମକୁ ଅନୁସରଣ କର |

ଆମର ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ |
  • sns03
  • sns05
  • sns01
  • sns02